Kemper: The Kombi

De Kombi is een kleine metalen boxcamera die werd uitgebracht in Chicago, USA in 1893. Alfred C. Kemper uit Chicago, Illinois USA was de fabrikant van de Kombi. William V. Esmond (ook uit Chicago) was de uitvinder. Het Kombi-patent werd aangevraagd en verleend in 1892.

Kemper: The Kombi
Kemper: The Kombi

Meer informatie over deze camera vind je hier:

Translate »